Lokalizace, překlad uživatelského rozhraní

Výrazem lokalizace se v současnosti v užším slova smyslu označuje proces umožňující adaptaci programu pro konkrétní mezinárodní trh, což zahrnuje překlad uživatelského rozhraní, softwarových řetězců, úpravu, či změnu dialogových políček a nastavení funkcí (je-li to nutné) tak, aby se po překladu zachoval původní vzhled a došlo k úpravě formátů (např. datum/čas, velikost papíru, atd.). Následuje vyzkoušení cílového produktu, kterým se ověří, že program funguje předpokládaným způsobem. V širším slova smyslu se jedná o úpravu jakéhokoliv mezinárodního produktu pro konkrétní trh (internationalization). Do této kategorie patří lokalizace softwaru, dokumentace, webových stránek, technologických zařízení, atd. Veškeré programování softwaru provádíme ve spolupráci s naší partnerskou agenturou ADS CZ, s.r.o.

V případě vašeho zájmu o tyto služby vám zašleme naši cenovou nabídku, případně vás navštívíme s našim technikem. Pokud chcete službu objednat přímo využijte formuláře .

Kontaktovat nás můžete kdykoli - viz Kontakty