Často kladené dotazy

 Jak pracuje Trados?

Trados je software pro počítačově podporovaný překlad (CAT, Computer Aided Translation) a je založený na databázové architektuře. TRADOS vytváří překladovou paměť (Translation Memory), do které jsou zaznamenávány dvojice originálu a již přeložených segmentů. V případě nalezení shody, a to částečné nebo úplné, nabídne překladateli k použití již přeložený segment.

 Jak pracuje Wordfast?

Wordfast je software využívající technologie překladové paměti, který pracuje pod programem Microsoft Word na počítačích PC a Mac. Wordfast nabízí transparentní, otevřený formát pro ukládání všech dat, udržuje však zároveň kompatibilitu s Tradosem a většinou dalších CAT programů. Lze překládat soubory Wordu, Excelu, PowerPointu, Accessu, ale také celou řadu tagovaných dokumentů. Co je to CAT?

CAT jsou programy na překlady pomocí počítače (computer aided translation, zkr.: CAT). Nástroje typu CAT porovnávají podobnost překládaného zdrojového segmentu se všemi segmenty uloženými v překladové paměti.

Co je to soudně ověřený překlad?

Soudně ověřený překlad (úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou, ověřený překlad, či překlad ověřený soudním tlumočníkem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního překladatele/tlumočníka jmenovaného krajským soudem. Soudní překladatel/tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem, jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.