Lokalizace software

Výrazem lokalizace se označuje proces umožňující adaptaci programu pro určitý mezinárodní trh.

 

Lokalizace software je proces, při kterém se převede text aplikace a zároveň se testuje, aby funkčnost lokalizované aplikace byla správná.

Tento typ lokalizace zahrnuje mimo jiné překlady řetězců, nápověd, on-line helpů, atd.

Při lokalizaci software není potřeba provádět změny v kódu programu.

Neváhejte a kontaktujte nás

Další informace