Lokalizace www stránek

Do této kategorie spadají překlady různých internetových aplikací, např. mezinárodní e-shopy, atd.

 Lokalizací (internacionalizací) webových stránek je produkt přizpůsoben danému kulturnímu a jazykovému prostředí.

Neváhejte a kontaktujte nás

Další informace