Překlad firemní dokumentace,interních tiskovin a katalogů

Nabízíme překlady informačních materiálů orientovaných na oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti a směrnic společnosti, překlady organizačních řádů, pracovních smluv, etických kodexů, organizačních schémat, překlady příruček pro zaměstnance atd.
Veškeré překlady nabízíme včetně grafického zpracování.

 

 

Další informace